Loading

bhp - HR Assistant

bhp

BHP – 7

1 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania NOWA JAKOŚĆ SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Streszczenie. Niniejsze opracowanie to próba odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest traktowane przez pracowników jako nudny obowiązek?”. Przedstawione zostało w min prawodawstwo dotyczące szkoleń bhp w […]

bhp

BHP – 6

170 DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA BHP TERMINALU PRZEŁADUNKOWEGO FIRMY LOGISTYCZNEJ Piotr Saja Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie Streszczenie: Zgodnie z art. 201 Kodeksu pracy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada pracodawca. Jednakże sprawa komplikuje się w przypadku, gdy na terenie zakładu pracy współdziała jednocześnie kilka firm. Przedmiotem artykułu jest sytuacja, w której to firma zewnętrzna […]

bhp

BHP – 5

537 JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ BHP Edward KOWAL, Izabela GABRYELEWICZ, Andrzej KOWAL Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ różnych czynników na jakość i efektywność szkoleń BHP. Przedstawiono problem organizacji szkoleń od strony technicznej i merytorycznej. Przedstawiono wpływ wielkości sali, ustawienia krzeseł i stołów, jakości oświetlenia itp. Opisano także ważność doboru odpowiedniego trenera, jego wyglądu i sposobu […]

bhp

BHP – 4

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2017 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 100 Nr kol. 1972 1 Jarosław BRODNY, Dorota PALKA 2 Politechnika Śląska 3 Wydział Organizacji i Zarządzania 4 jaroslaw.brodny@polsl.pl, dorota.palka@poczta.onet.pl 5 OCENA ORGANIZACJI SZKOLENIA Z ZAKRESU 6 BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA PRZYKŁADZIE 7 PRZEDSIĘBIORSTWA GÓRNICZEGO 8 Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących 9 […]

bhp

BHP – 3

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2015 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 77 Nr kol. 1927 Anna GEMBALSKA-KWIECIEŃ, Zbigniew ŻURAKOWSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania zbigniew.zurakowski@polsl.pl, anna.gembalska-kwiecien@polsl.pl POTRZEBA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OCENIE PRACOWNIKÓW Streszczenie. Artykuł odnosi się do problemu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W pracy przedstawiono […]

bhp

BHP2

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2015 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 77 Nr kol. 1927 Anna GEMBALSKA-KWIECIEŃ, Zbigniew ŻURAKOWSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania zbigniew.zurakowski@polsl.pl, anna.gembalska-kwiecien@polsl.pl POTRZEBA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OCENIE PRACOWNIKÓW Streszczenie. Artykuł odnosi się do problemu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W pracy przedstawiono […]

bhp

BHP1

Niezbędnik specjalisty ds. bhp Vademecum BHP ISBN 978szkolenia BHP83szkolenia BHP269szkolenia BHP3273szkolenia BHP1 UOH 18 cena: 19,90 zł 9 788326 932731 NIEZBĘDNIK SPIS TREŚCI Wprowadzenie ……………………………………………………………………………….. Skróty użyte w tekście …………………………………………………………………….. Służba bhp …………………………………………………………………………………….. Firma zatrudniająca do 100 pracowników ………………………………. Firma zatrudniająca od 100 do 600 pracowników …………………… Firma zatrudniająca ponad 600 pracowników …………………………. Wymagania kwalifi […]