Loading

rekrutacja - HR Assistant

rekrutacje

Przegląd stosowanych metod i narzędzi Hr Assistant

ZESZYT INFORMACYJNY Selekcja i rekrutacja. Przegląd stosowanych metod i narzędzi Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa, listopad 2016 Zeszyt informacyjny: Selekcja i rekrutacja. Przegląd stosowanych metod i narzędzi Hr-assistant Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Rekrutacja…………………………………………………………………………………………………………….. 3 2.1. Przykładowe klasyfikacje rekrutacji …………………………………………………………………….. 3 2.2. Etapy procesu rekrutacji……………………………………………………………………………………… 4 3. […]